Servis Sağlayıcılar ve Yeni Servis Modeli

Geçtiğimiz 15 yıl boyunca telekomünikasyon sektöründe küresel çapta yaşanana krizlere rağmen, her türden servis sağlayıcının büyüdüğü, ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttığına şahit olduk. Internet dâhil olmak üzere her türlü telekomünikasyon hizmetine kablolu ve kablosuz olarak erişim türlerinin (CaTV, xDSL, Fiber Optik, WiFi, WiMax, 3G) sayısı arttığı gibi bu artış, şebeke erişim hızlarından da yaşanmıştır. 10 yıl kadar önce hizmet sınıfları erişim hızlarına göre 64 Kbps katları olarak ifade edilirken bugün 1 Mbps katları halinde ifade edilmektedirler.

Ancak şebeke erişim kapasitelerinde yaşanan artış, aynı oranda karlılığa yansımamıştır. Telekomünikasyon hizmetleri pazarındaki acımasız rekabet, konsolidasyon ve azalan kar marjları, pazarda kalıcı olabilmek için yaratıcı (Innovative) olmayı gerektiriyor.

Pazardaki oyuncu sayısı azaldıkça servis sağlayıcıların ve operatörlerin rekabeti yenilikçi servislerden ziyade, fiyatlar cephesinde sürdürme eğiliminde oldukları gözlenmemektedir. Konsolidasyondan, hayatta kalan firmaların yapısal büyüklülüğünü artırırken, bürokratik yapılarını hantallaştırmakta, bu da ürün geliştirme süreçlerini yavaşlatmaktadır. Bürokratik yapının karmaşıklaşması kurum için siyasetin tanımlı iş süreçlerinin önüne geçmesine neden olabilmektedir.

Orta düzey yöneticiler uzun vadeli riskler almak istemediklerinden uzun soluklu projelerin sorumluluğunu alma konusunda isteksiz davranabilmektedirler. Büyüyen kurumlarda pozisyonlarını korumak veya terfi edebilmek için, kurum içi siyasete bulaşan yöneticiler, orta ve uzun vadede rakiplerine koz vermemek için, özellikle yenilik getiren ancak riskli projelerden uzak durma eğilimi sergilemektedirler.

Yeni nesil teknik kadrolarla iş sürekliliğinin sağlanması konusunda da sorunlar bulunmaktadır. Uzun vadeli projeler ve iş geliştirme süreçlerinin çok azı sonuçlandırılabilmektedir. X kuşağına göre tasarlanmış iş süreçlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor zira X kuşağı orta ve üst düzey yöneticileri kendi performanslarını Y kuşağından bekliyorlar. X kuşağı yaptığı işi yaşam tarzı olarak benimsemişken, yeni nesil yaptığı işi konforlu bir yaşam için bir araç olarak görüyor. Yeni nesil teknik kadrolar genellikle teknik sorunları sistem entegratör ya da tedarikçiye eskale etmekle yetiniyorlar.

Yeni servislerin geliştirilmesi ve sunulması için artık tedarikçi ve sistem entegratörlerin edilgen değil etkin olması gerekiyor. Başarısız ürün geliştirme süreçleri servis sağlayıcıları mevcut hizmetlerde fiyat rekabetine sevk etmektedir. Tedarikçi ve sistem entegratörlerin, Servis Sağlayıcılarda ürün geliştirme ve destek süreçlerinin içinde yer alması ile bu soruna çözüm bulunabilir. Söz konusu modelde Servis Sağlayıcı, servislerin sunumu ve sürekliliği için elverişli alt yapıyı sağlarken, ürün geliştirme süreçleri tedarikçi ve sistem entegratör tarafından üstlenilmektedir. Satış ve Pazarlama halen Servis Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilmektedir. Yakın gelecekte bu işlevlerin de tümüyle bayi ağı tarafından yönetilmesi öngörülebilir. Böylelikle ekosistemi oluşturan tüm firmaların uzmanlaştığı konulara yoğunlaşarak, pazardaki oyuncu sayısının ve pazarın büyüklüğünün korunduğu bir yapı sağlanabilir.

Paylaşın


Copyright

Bu web sitesindeki tüm içerik için Copyright © 1995- Yasin KAPLAN. Tüm hakları saklıdır. İçeriğin kullanımı için izin istiyorsanız lütfen Yasin KAPLAN ile temasa geçiniz.

Navigasyon