Internet, Mikro-Ödeme, Nanoteknoloji ve Yeni Ekonomi

Son on yıldır Internet hayatımıza hızla nüfuz ediyor. Bilgiye artık çok hızlı şekilde eriştiğimiz gibi bunu çok kolay ve verimli bir şekilde paylaşabiliyoruz da. Sayısallaştırılmış her türlü veriyi, metin, ses ve görüntüyü, gerçek zamanlı olarak, coğrafi sınırlara takılmadan aktarabiliyoruz. Bilgiye erişim ve paylaşma hızımız arttıkça dünya daha da küçülüyor.

Diğer teknolojik ilerlemelerde olduğu gibi Internet de yaşam tarzımızı ve hatta düşünüş şeklimizi de etkiliyor ve değiştiriyor. Ancak yine diğer teknolojik gelişmeler yaşanırken olduğu gibi, Internet’in de hayatımızı nasıl değiştirdiği, toplumları ve yaşayış tarzlarını nasıl değiştirdiğini fazla irdelemiyoruz. Tüm bu gelişmeler bizi nereye götürüyor? Yaşam kalitemiz artıyor fakat daha medeni daha sağlıklı bireyler mi oluyoruz? Yoksa bir felakete mi sürükleniyoruz? İnsan topluluklarının birbirileri ile olan etkileşimleri ve bilgi paylaşımları arttıkça teknolojik gelişmeler de ve sonucunda toplumların ve yaşayış şekillerinin değişimindeki ivme de artıyor.

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca malzeme bilimi ve üretim tekniklerindeki gelişmeler, günümüzde üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu da piyasaya talebin üzerinde bir arzın gerçekleşmesine, küresel rekabetinde katkısıyla, kar marjlarının önemli ölçüde düşmesine sebep olmuştur. Öyle ki, artık dünya pazarında rekabet edebilmek için ancak çok büyük hacimlerde üretim gerçekleştirmek gerekmektedir. Günümüzde birçok endüstri alanında Çin’in sahip olduğu üretim kabiliyetine sahip olmak çok zordur ve uluslar arası birçok şirket üretimini Çin’de gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki yıllarda da politik, ekonomik veya sağlıkla ilgili küresel bir kriz yaşanmadığı sürece Dünya üretiminin Çin topraklarına kayması devam edecek gibi görünmektedir.

Peki insanoğlu nereye doğru ilerlemektedir? Bu, günümüzün farkında olmamızı ve geleceğin bizi nereye götürdüğünü kavramak için gelişmekte olan teknolojileri analiz etmemizi gerekmektedir.

Internet her geçen gün genişliyor; genişleme hem bağlı kullanıcı ve sistem sayısı ve hem de içerik miktarında gerçekleşiyor. Ancak sürekli ve sağlıklı büyüme için Internet’in yalnızca erişim sağlayıcılar için de değil ama aynı zamanda içerik sağlayıcı açısında da gelir sağlayıcı olması gerekiyor. Internet üzerindeki iş ve gelir modellerli son 15 yıldır çok boyutlu olarak tartışılmasına rağmen çok fazla ilerleme kaydedildiği söylenemez. Internet kullanıcı sayısı ile orantılı olarak artan reklam gelirleri mevcuttur. Ancak reklam yalnız başına kaliteli içerin üretilmesi ve sunulması için yeterli değildir. İçeriğe erişimin ücretlendirilmesinde de etkin ve verimli bir yöntem halen geliştirilmiş ve yaygınlaştırılabilmiş değildir.

Neredeyse 20 yıldır tartışılmasına rağmen mikro-ödeme (Micro-payment) halen kullanılabilir değildir. Uygulamaya geçtiğinde Internet üzerindeki nitelikli içeriğin makul ücretler karşılığında erişilmesine olanak tanıyacaktır.

Nanoteknoloji geleceğimizi şekillendirecek teknolojilerin başında yer almaktadır. Nanoteknoloji daha bugünden daha hızlı, taşınabilir ve yetenekli bilgisayar ve bilgi araçlarının üretilmesine yardımcı olmaktadır. Yakın bir gelecekte tıp, biyoteknoloji, gıda, enerji ve inşaat teknolojilerinde de nanoteknolojiden daha fazla faydalanacağız. Ancak en çarpıcı etkilerinden biri üretim tekniklerinde olacaktır.

Günümüzde nanoteknoloji mevcut üretim tekniklerinin iyileştirilmesi için kullanılıyor. Ancak gelecekte nanoteknolojiyi üretim tekniklerinin iyileştirilmesi için değil asıl üretim teknolojisi olarak kullanacağız.

Örneğin akıllı ilaçlar, tekstil, metalurji alanında nanoteknoloji prosesleri eskilerinin yerini alacak. Yalnızca vücudun belirli bir bölgesinde, belirli bir dokuda, belirli bir ısıda etki gösteren akıllı ilaçlar, dikişsiz tekstil ürünleri ve kalıba ihtiyaç duyulmadan madeni parçalar üretilebilecek. Tüm bunları üretirken nihai ürünü bilgisayarda modelleyip özelliklerini de programlayabileceğiz. Belirli bir ürünün üretilmesi için kaynak kodu veya programlar günümüzde bilgisayar programları kullanım lisanlarının ticareti gerçekleştirilecek. Tüm bu ticaret elbette Internet üzerinden gerçekleşecek.

Tasarlanmış elektronik devreleri kullanıma hazır bir şekilde basabilen yazıcılar üzerinde çalışıyor ve çalışan ilk örneklerini günümüzde görmek mümkün. Tümüyle programlanabilen analog ve sayısal radyo ara yüzleri üzerinde çalışmalar da devam ediyor; donanım alt yapısını değiştirmeden farklı türde kodlamaları kullanan radyo iletimlerini gerçekleştirmek için donanımı yazılımla programlayabileceğiz.

Kendi cep telefonunuzu tasarlayıp üretebildiğinizi düşünün. İhtiyacınız olan tasarımı yapabileceğiniz bir bilgisayar, geliştirme ortamı ve bir nano-yazıcı olacaktır ve elbette programlama bilgisi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bireysel olarak kullanılabilir hale gelmesiyle devletlerin bireyler üzerinde kontrolünün zayıflayacağı düşünülmektedir. Ancak Internet’e erişimin devlet kontrolünde gerçekleşmesi ile devletler bireyler üzerinde yeni bir tür hakimiyete sahip olacaklardır. Internet’e erişmek için vatandaş olmak gerekecektir.

Paylaşın


Copyright

Bu web sitesindeki tüm içerik için Copyright © 1995- Yasin KAPLAN. Tüm hakları saklıdır. İçeriğin kullanımı için izin istiyorsanız lütfen Yasin KAPLAN ile temasa geçiniz.

Navigasyon