SIP-I ve SIP-T

SIP-I ve SIP-T SIP ve ISUP şebekeleri arasında ara bağlantı için çok yakın iki yöntemi ifade eder. Asıl olarak her ikisi de, bir SIP ağı üzerinden herhangi bir işaretleşme bilgisi kaybı yaşanmaksızın ISUP parametrelerinin taşınmasını ve böylelikle çağrıların bir ISUP ağından diğerine bir SIP ağı üzerinden gerçekleştirilmesini sağlarlar.

SIP-T, SIP protokolünü geliştiren IETF tarafından, son SIP protokol tanımı yapıldığı sırada (2002 ortaları) geliştirilmiştir.. SIP-T RFC 3372, RFC 3398, RFC 3578 ve RFC 3204 ile tanımlanmıştır.

SIP-I ITU tarafından 2004’de geliştirilmiş ve IETF SIP-T’deki yapıdan oldukça yararlanılmıştır. SIP-T ITU-T Q.1912.5’de tanımlanmıştır.

Hem SIP-I ve hem de SIP-T SIP ve ISUP arasında, mesajların, parametrelerin ve hata kodlarının eşlemesini tanımlar. Her ikisi de SIP ağlarındaki SIP bileşenleri ile tam uyumludurlar..

SIP-I ve SIP-T arasındaki temel farklılıklar:

  1. SIP-I, ISUP’takine ek olarak, SIP’den BICC’e (Bearer Independent Call Control) bir eşleme tanımlar, ve
  2. SIP-T doğal SIP uç birimleri ile uyumluluk için tasarlanırken SIP-I’ın kullanımı PSTN ağ geçitleri arasında kullanım ile sınırlıdır.

SIP-I ve SIP-T ayrıca protokoller arasında bilgi eşlemesi için farklı eşlemeler tanımlar; örneğin SIP hata kodlarından ISUP hata kodlarına olan eşlemelerde...

SIP-I ve SIP-T ISUP parametrelerinin bir SIP ağında saydam bir şekilde taşınması için, asıl ISUP mesajı bir SIP mesajına, ağ girişindeki ağ geçidi tarafından eklenir ve diğer taraftaki ağ geçidi tarafından bu mesaj alınır.

SIP ağındaki bileşenler SIP mesajındaki ek ISUP bilgisini göz ardı ederek asıl SIP mesajını işlerler. Alıcısına ulaşan SIP mesajı ekteki ISUP mesajını esas alarak çağrıyı ISUP şebekesine iletir.

Daha önce belirtildiği gibi SIP-T kullanıldığında, SIP çağrıları doğal SIP uç birimleri tarafından da sonlandırılabilir. Bu durumda ekteki ISUP mesajı uç birim tarafından göz ardı edilecektir. Ayrıca doğal SIP uç birimlerinden başlatılan çağrılar da PSTN ağ geçitlerinde sonlandırılabilmektedir.

Aşağıdaki çağrı akışında, PSTN uç birimleri arasında başarılı bir çağrının bir SIP ara geçiş ağı üzerinden nasıl gerçekleştirildiği gösterilmektedir:

Paylaşın


Copyright

Bu web sitesindeki tüm içerik için Copyright © 1995- Yasin KAPLAN. Tüm hakları saklıdır. İçeriğin kullanımı için izin istiyorsanız lütfen Yasin KAPLAN ile temasa geçiniz.

Navigasyon